Versie: 2024-01

Privacy voorwaarden

About icon

Marshmallow neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen.

Wie is Marshmallow?

Marshmallow is de besloten vennootschap Marshmallow B.V., kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn aan Hoorn 77-4, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68332254.

Wanneer Marshmallow jouw persoonsgegevens verwerkt, is Marshmallow de verwerkingsverantwoordelijke.

Marshmallow heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Je kunt Stef van Esch bereiken via stef@marshmallow.dev.

Hoe gebruikt Marshmallow jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Marshmallow persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Marshmallow voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Marshmallow worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Doeleinde Gegevens Grondslag Betrokkenbelang Bewaartermijn
Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Financiële administratie Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo Wettelijke verplichting - Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Facturatie Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo Wettelijke verplichting - Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Beheer van bestellingen NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK-nummer, BTW-nummer, Klantnummer Uitvoering van de overeenkomst - Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Afhandelen klachten NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK-nummer, BTW-nummer, Klantnummer Uitvoering van de overeenkomst - Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Verlenen van de dienst zelf NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden Uitvoering van de overeenkomst - Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Afhandelen klachten NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden Uitvoering van de overeenkomst - Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
CRM Naam, Gebruikersnaam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Social media account, Browser, OS, User ID, Telefoonnummer, Profielfoto Gerechtvaardigd belang Commercieel belang Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Sollicitatie Naam, Gebruikersnaam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Social media account, Browser, OS, User ID, Telefoonnummer, Profielfoto Gerechtvaardigd belang Commercieel belang Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Marketing
Direct marketing Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres Gerechtvaardigd belang Commercieel belang Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Affiliate marketing Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres Gerechtvaardigd belang Commercieel belang Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Nieuwsbrief Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres Gerechtvaardigd belang Commercieel belang Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Retargeting Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres Gerechtvaardigd belang Commercieel belang Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Social media marketing Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres Gerechtvaardigd belang Commercieel belang Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Website
Website analytics Surfgedrag, Locatie Gerechtvaardigd belang Commercieel belang Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
A/B testing Surfgedrag, Locatie Gerechtvaardigd belang Commercieel belang Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Account aanbieden Naam, Adres, E-mailadres, Gebruikersnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht Uitvoering van de overeenkomst - Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Plaatsen van berichten of reviews Naam, Adres, E-mailadres, Gebruikersnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht Uitvoering van de overeenkomst - Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Chatfunctie Naam, Adres, E-mailadres, Gebruikersnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht Uitvoering van de overeenkomst - Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgt Marshmallow jouw persoonsgegevens?

Marshmallow heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Marshmallow over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Marshmallow. Je kunt verzoeken dat Marshmallow je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Marshmallow te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Marshmallow of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Marshmallow te verkrijgen. Marshmallow zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Marshmallow je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Marshmallow
Een verzoek kan verstuurd worden naar stef@marshmallow.dev. Marshmallow zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Marshmallow een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Marshmallow je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Marshmallow ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Marshmallow worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Marshmallow worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacystatement worden gewijzigd?

Dit Privacystatement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacystatement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacystatement en de wijze waarop Marshmallow je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar stef@marshmallow.dev. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Marshmallow jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar stef@marshmallow.dev. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.